Företagsuppgifter

Organisationsnummer
Företagsnamn
Verksamhetsadress/ Gatuadress
Postnr/Ort
Utdelningsadress/ Postadress
Postnr/Ort
E-post för faktura
Fakturaadress (i fall annan än postadress)
Postnr/Ort

Dina kontaktuppgifter

Namn
e-postadress
Telefon

Därför behöver vi ytterligare ett Kund-ID
Jag intygar att jag är rätt person att ansöka för mitt företag.